Sveriges Ambassad i Washington, D.C. söker en Administrativ handläggare till ambassadens administrativa enhet

Sveriges ambassad i Washington är en av Sveriges största utlandsmyndigheter med drygt femtio anställda, varav knappt hälften är utsända från Sverige. Ambassaden är indelad i sju avdelningar. Ambassaden företräder Sverige i USA och bidrar med underlag och rapporter till regeringskansliet samt ger myndighetsservice till allmänheten. En huvuduppgift är att främja […]

We Are Happy to Announce NAMMO Inc. As Our New Corporate Member for 2014!

NAMMO Inc. joins SACC-DC as a new corporate member for 2014! Nammo is a leading international technology group specializing in high performance defense and space solutions. Their broad portfolio includes shoulder-launched munitions systems, military and sports ammunition, rocket motors for military and space applications, and demilitarization services. Nammo continues to be […]

TeliaSonera International Carrier expand in North America

TeliaSonera International Carrier (TSIC) is the award-winning global IP carrier that has,over the last 13 years, expanded its fiber network with American customers who value high performance, business critical connectivity. As a ‘top five’ carrier in the Americas today, they recently announced their major North American network expansion. TSIC also […]