Available positions at the UN and at the Embassy

Available positions at the  Permanent Mission of Sweden to the United Nations in New York Utlysning av två tidsbegränsade receptionistbefattningar på Sveriges Ständiga Representation vid FN i New York Svenska FN-representationens uppgift är att representera Sverige, förhandla för och bevaka svenska intressen i FN och dess underorgan, i den lokala EU-samordningen […]